Boinfo

Här finner du nyttig information & trivselregler rörande ditt boende hos oss.

Detta ingår:
Kallvatten (upp till normal förbrukning)
Avfallshantering
Kabel-tv via Connect TV (standardpaket)
Fiber är installerat. Hyresgäst tecknar eget abonnemang i det öppna stadsnätet via www.fiberiskurup.se.
Parkeringsplats för en personbil

Villkor
Vid inflyttning debiteras en månadshyra i deposition. Depositionen återbetalas den dagen hyresgästen väljer att avflytta. I de fall det finns besiktningsanmärkningar som behöver återställas bekostas dessa bl.a. genom depositionen.

Hyra
Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Tänk på att en inbetalning kan ta några dagar innan det kommit oss tillhanda. Betala därför i god tid innan för att undvika onödiga inkassoärenden. Hyresgästen får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad.

Andrahandsuthyrning
Det är förbjudet att hyra ut lägenheten i andrahand.

Hemförsäkring
En hemförsäkring är viktig att ha dels för att skydda ditt hem och dina ägodelar, men även om det skulle uppstå en skada i din lägenhet. Skador kan bli dyra och då kan en hemförsäkring hjälpa dig. Innan inflyttning kräver vi ett undertecknat avtal med försäkringsbolaget. Hemförsäkring är sedan ett krav att inneha under hela boendetiden.

Uteplats och trädgårdsskötsel
Sköt om din uteplats och trädgård så bidrar du till en trivsam utemiljö. I detta ingår bl.a. gräsklippning och ogräsbekämpning. Ogräsbekämpning mellan stenplattorna på uppfarten är särskilt viktigt att ta hand om då det annars kan leda till att ogräsets rötter växer in under stenplattorna vilket kan leda till att plattorna rör på sig. Om du önskar plantera egna blommor eller annat måste du först rådgöra med oss på JPL Husen. Detsamma gäller om du önskar göra andra förändringar. Större förändringar brukar vi normalt sett ej godkänna. JPL Husen tillhandahåller ej trädgårdsredskap.
För att inte överskrida normal vattenförbrukning är det förbjudet att vattna gräsmattan. Spara istället bevattningen till det som ni eventuellt odlar själva i pallkragar eller dylikt.
Det är förbjudet att förankra föremål i staketet, exempelvis studsmatta, parasol etc..

Pool
På grund av risker med läckande pooler samt att inte vattenförbrukningen ska överskrida vad som är beräknat enligt normal vattenförbrukning för ett hushåll finns det regler för hur stor pool man får lov att fylla och nyttja.
En pool får inte vara större än avsedd för max. 1 m3. Detta motsvarar en pool med måtten 160 cm i diameter och 50 cm i höjd.
Poolen ska tömmas i förrådets brunn eller i gatans brunn som är avsedd för spillvatten.
Som hyresgäst är du fullt ansvarig för skador som en läckande pool kan medföra på exempelvis gräs, jord, bärlager m.m..

Parkering
Parkering är avsedd för en personbil.

Värmepump
Värmepumpen kräver ytterst lite skötsel. Filter behöver bytas vart 2:a år. När det är dags för filterbyte kommer du få ett filter levererat utav oss på JPL Husen tillsammans med instruktioner. Mellan filterbytena kommer värmepumpen att larma vart 3:e månad när det är dags för rengöring. Du rengör enklast genom att stänga av värmepumpen på brytaren under menyskärmen. Dra därefter ut filterkassetten och dammsug filtret samt filterkassetten. När du har återstartat värmepumpen ska du återställa larmet.

Dörrlås
Batteribyte åligger dig som hyresgäst. När batterinivån lyser för låg batterinivå är det viktigt att byta batterier så snart som möjligt. Om batterierna tar slut helt kan det skada dörrlåset. När du byter batterier är det viktigt att använda rätt batterier samt att byta ut samtliga batterier och inte enstaka. Rätt batterier är 1,5V AA-batterier. Batterierna sitter på dörrlåsets insida bakom batterikåpan. Om dina batterier ändå skulle ta slut helt går det att nödöppna dörren. Kontakta oss på JPL Husen för instruktioner.

Målning och tapetsering
Önskar du utföra arbete i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetet ske på ett fackmannamässigt sätt.
Det åligger dig som hyresgäst att ombesörja och bekosta återställningen till sitt ursprung. Ta alltid kontakt med oss på JPL Husen innan du påbörjar ett arbete.

Toalettspolning
På WC-stolen finns det två spolknappar – den ena knappen utlöser mindre spolvatten och den stora spolknappen utlöser mer vatten. För att undvika stopp i toalett och avlopp rekommenderar vi att du spolar med den stora spolknappen.
I WC-stolen får det endast spolas toalettpapper. Spola därför inga våtservetter, bindor, öronpinnar och annat som kan orsaka stopp.

Persienner/rullgardiner
Persienner/rullgardiner ingår inte i hyran och vi erbjuder därför ingen service av dem. Det kan med stor sannolikhet ändå finnas persienner/rullgardiner i din bostad. Du ansvarar då själv för underhållet av dessa.

Felanmälan
Innan du gör en felanmälan till oss rekommenderar vi att du provar att åtgärda felet själv. Det mesta inom ett hushåll förutsetts man som hyresgäst kunna åtgärda själv. Vi kan i de flesta fall bistå med material om så skulle behövas.
Felanmälan görs till JPL Husen helgfria vardagar kl. 08.00-12.00 genom mail till info@jplhusen.se.
Vid akuta fel utanför ordinarie tider (t.ex. kvällar eller helger) och som inte kan vänta till nästkommande dag skall detta göras till Örestads Industribevakning på telefon 040-93 12 70.
OBS! Vid felanmälan av icke-akut karaktär kan du som hyresgäst bli debiterad för jourutryckning. Du kan även bli debiterad för fel som bedöms ha uppstått pga. oaktsamhet.

Skadedjur
Får du skadedjur, som t ex mjölbaggar, i din lägenhet, måste du göra en felanmälan till oss. Vi samordnar dig med saneringsföretaget. Gör detta omgående så att inte skadedjuren hinner sprida sig.

Elabonnemang
Som hyresgäst hos oss står du själv för abonnemanget med elleverantör och du kan därmed påverka dina elkostnader.

Fiber och Kabel-TV
JPL Husen erbjuder snabb internetuppkoppling via fiber. Abonnemang tecknar du på egen hand via det öppna stadsnätet www.fiberiskurup.se.
IP-tv ingår (standardpaket).

Rökfria lägenheter:
JPL Husen följer trenden som lyder rökfria lägenheter, vilket betyder att det inte är tillåtet att röka inomhus. Vi hänvisar dig därför att röka utomhus såvida det inte stör grannar.

Förvaring av cyklar
Cyklar förvaras på din tomt eller i tillhörande förråd.

Sophämtning PreZero:
Rest- och matavfall.
Vilken dag tömmer PreZero hos dig? Följ länken nedan så kan du söka på din adress: 

https://www.skurup.se/hamtning-av-avfall

Störningar
Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet. Hög musik, hamrande och borrande vid olämpliga tider, återkommande störande fester, är exempel på oväsen som dina grannar inte ska acceptera. Det är klokt att meddela dina grannar i förväg om du ska ha fest. Visa extra hänsyn mellan kl 22.00-08.00. Undvik att spela hög musik eller ha TV:n på hög volym. Om du känner sig störd av en granne är det alltid bäst att ta upp detta direkt med grannen. Om störningarna fortsätter ska du kontakta oss på JPL Husen. Vid allvarliga störningar kan du som hyresgäst förverka sitt hyreskontrakt och vara tvungen att flytta.

Om du inte betalar din hyra i tid
Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt till inkasso som skickar ett inkassokrav till dig. Du drabbas då av extra kostnader samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om du inte har fått någon hyresavi
Om du inte fått någon hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Du är trots detta skyldig att betala hyran.

Uppsägning av lägenhet
Tänk på att uppsägningstiden räknas från närmsta kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit oss tillhanda. Därefter räknas uppsägningstiden i tre hela kalendermånader. Uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägning skickas till oss här.
Utflyttningsdag är senast kl. 12:00 den första vardagen efter uppsägningsdatumet.

Besiktning
Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas. Besiktningen sker vid två tillfällen – det första tillfället någon gång under uppsägningstiden och det andra tillfället på utflyttningsdagen senast kl. 12:00. Tid för besiktning bokas utav oss på JPL Husen. 
Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av dig som hyresgäst.

Visningsplikt
När du sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att låta oss visa din lägenhet för nya intresserade hyresgäster.

Flyttstäd
Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Det gäller bl.a. i skåp, ovanför skåp, bakom spis/ugn, och kalk i badrum. Lämna den i det skick du själv skulle vilja finna den. I flyttstäd ingår även trädgård där gräset ska vara klippt, ogräset bekämpat och egna planteringar som ska vara återställda till sitt ursprung. Om flyttstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städkostnader.