Boinfo

Här finner du nyttig information & trivselregler rörande ditt boende hos oss.

Detta ingår:
Kallvatten
Sophämtning
Kabel-tv via Connect TV (standard)
Fiberanslutning via Sydantenn (hyresgäst tecknar eget abonnemang)
Parkeringsplats för en bil

Rökfria lägenheter:
JPL Husen följer trenden som lyder rökfria lägenheter, vilket betyder att det inte är tillåtet att röka inomhus. Vi hänvisar därför våra hyresgäster att röka utomhus såvida det inte stör grannar.

Sophämtning PreZero:
Rest- och matavfall.
Vilken dag tömmer PreZero hos dig? Följ länken nedan så kan du söka på din adress: 

https://www.skurup.se/hamtning-av-avfall

Förvaring av cyklar
Cyklar förvaras på hyresgästens tomt eller i tillhörande förråd.

Målning och tapersering
Önskar du utföra arbete i lägenheten, såsom målning och tapetsering, måste arbetet ske på ett fackmannamässigt sätt.
Tänk på att välja neutrala färger och tapeter. Om du väljer för
extrema färger riskerar du att bli ersättningsskyldig för återställning
av lägenheten. Ta alltid kontakt med oss på JPL Husen innan du påbörjar ett arbete.

Persienner/rullgardiner
Persienner/rullgardiner ingår inte i hyran och vi erbjuder därför ingen service av dem. Det kan med stor sannolikhet ändå finnas persienner/rullgardiner i din bostad. Du ansvarar då själv för underhållet av dessa.

Störningar
Vi vill att alla våra hyresgäster ska trivas, därför är det viktigt att du visar hänsyn mot de i din närhet. Hög musik, hamrande och borrande vid olämpliga tider, återkommande störande fester, är exempel på oväsen som dina grannar inte ska acceptera. Det är klokt att meddela dina grannar i förväg om du ska ha fest. Visa extra hänsyn mellan kl 22.00-08.00. Undvik att spela hög musik eller ha TV:n på hög volym. Om du känner dig störd av en granne är det alltid bäst att ta upp detta direkt med grannen. Om störningarna fortsätter ska du kontakta oss på JPL Husen. Vid allvarliga störningar kan man som hyresgäst förverka sitt hyreskontrakt och vara tvungen att flytta.

Skadedjur
Får du skadedjur, som t ex mjölbaggar, i din lägenhet, måste du kontakta Anticimex på respektive ort. Gör detta omgående så att inte skadedjuren hinner sprida sig.

Parkering
Parkering är avsedd för en personbil. 

Flyttstäd
Städa lägenheten noggrant innan du flyttar. Det gäller bl.a. i skåp, ovanför skåp, bakom spis/ugn, och kalk i badrum. Lämna den i det skick du själv skulle vilja finna den. I flyttstäd ingår även trädgård där gräset ska vara klippt, ogräsrensat och egna planteringar som ska vara återställda till gräs. Om flyttstädningen är bristfälligt utförd kan du debiteras städkostnader.

Uteplats och trädgårdsskötsel
Sköt om din uteplats och trädgård så bidrar du till en trivsam utemiljö. Om du önskar plantera egna blommor eller annat måste du först rådgöra med oss på JPL Husen. Detsamma gäller om du önskar göra större förändringar. Större förändringar brukar vi normalt sett ej godkänna. JPL Husen tillhandahåller ej trädgårdsredskap.

Fiber och Kabel-TV
JPL Husen erbjuder alla sina hyresgäster snabb internetuppkoppling via fiber. Abonnemang tecknar hyresgästen på egen hand.
Kabel-tv ingår (standard).

Elabonnemang
Som hyresgäst hos oss står du själv för abonnemanget med elleverantör och kan därmed påverka dina elkostnader.

Hemförsäkring
En hemförsäkring är viktig att ha dels för att skydda ditt hem och dina ägodelar, men även om det skulle uppstå en skada i din lägenhet. Skador kan bli dyra och då kan en hemförsäkring hjälpa dig. Innan inflyttning kräver vi ett undertecknat avtal med försäkringsbolaget. Hemförsäkring är sedan ett krav att inneha under hela boendetiden.

Villkor
Vid inflyttning debiteras två månadshyror i deposition. Depositionen återbetalas den dagen hyresgästen väljer att avflytta. I de fall det finns besiktningsanmärkningar som behöver återställas bekostas dessa bl.a. genom depositionen.

Hyra
Hyran ska betalas i förskott, senast sista vardagen före varje kalendermånads utgång. Tänk på att en inbetalning kan ta några dagar innan det kommit oss tillhanda. Betala därför i god tid innan för att undvika onödiga inkassoärenden. Hyresgästen får hyresavierna kvartalsvis, en för varje månad

Om du inte betalar din hyra i tid
Om vi inte får in hyran i tid skickas ärendet direkt till inkasso som skickar ett inkassokrav till dig. Du drabbas då av extra kostnader samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om du inte har fått någon hyresavi
Om du inte fått någon hyresavi från oss – kontakta oss direkt. Du är trots detta skyldig att betala hyran.

Uppsägning av lägenhet
Tänk på att uppsägningstiden räknas från närmsta kommande månadsskifte efter att uppsägningen kommit oss tillhanda. Därefter räknas uppsägningstiden i tre hela kalendermånader. Uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägning skickas till oss här

Visningsplikt
När du sagt upp din lägenhet är du, enligt hyreslagen, skyldig att låta oss visa din lägenhet för nya intresserade hyresgäster.

Besiktning
Vid uppsägning ska lägenheten besiktigas. Tid för besiktning bokas med oss på JPL Husen i god tid innan utflyttningsdatum. 
Kostnaden för onormalt slitage bekostas eller åtgärdas av hyresgästen.

Felanmälan
Felanmälan görs till JPL Husen helgfria vardagar kl. 08.00-12.00 genom mail till info@jplhusen.se.
Vid akuta fel utanför ordinarie tider (t.ex. kvällar eller helger) och som inte kan vänta till nästkommande dag skall detta göras till Örestads Industribevakning på telefon 040-93 12 70.
OBS! Vid felanmälan av icke-akut karaktär kan du som hyresgäst bli debiterad för jourutryckning. Du kan även bli debiterad för fel som bedöms ha uppstått pga. oaktsamhet.